ذوب معلق

تکنیک ذوب معلق جهت دستیابی به ذوب‌های بسیار تمیز و خالص (Ultra Pure Melt) بدون حضور آلوده‌کننده بوته و بعضا در محیط خلاء، بسیار متداول است. در این روش کویل (Inductor) با شکل خاص ضمن القاء جریان و گرم‌نمودن قطعه فلزی بر نیروی وزن آن غلبه کرده، مواد را به صورت معلق ذوب می‌نماید و با خاموش‌کردن سیستم القایی، مذاب به قالب (Mould) ریخته می‌شود.

برای بزرگتر دیدن هر تصویر، لطفا روی آن کلیک نمایید.

ذوب معلق

مزایای سیستم القائی ذوب معلق:

تهیه آلیاژ در زمان کوتاه

Rapid Alloy Preparation

مطالعه واکنش جنبش گاز فلزات

Gas–Metal Reaction Kinetic Studies

مطالعه انجماد

Solidification Studies

مطالعه واکنش نسوزها و سربارها

Liquid Slag and Refractory Reaction Studies

عملیات اصلاح و پالایش مذاب

Melt Purification and Homogenization

تهیه مذاب بسیار تمیز و خالص

Super Clean & Ultra pure Melt

تمام حقوق برای تپکا محفوظ است | طراحی: کاویانی آنلاین

close
وب‌سایت فارسیوب‌سایت فارسیوب‌سایت فارسی